starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

A A A

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Celem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez profesjonalistów na co dzień pracujących w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Pomoc udzielana jest: nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom, kuratorom sądowym oraz pracownikom instytucji pomocowych.

Konsultacje są bezpłatne.

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

W Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym działającym na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, gm. Rybno oferowana pomoc adresowana jest do osób doświadczających różnorakich trudności w opiece, wychowaniu, edukacji czy planowaniu terapii dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju, jak również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim i/lub z autyzmem, a także  w załatwianiu  spraw formalnych na ich rzecz.

 

Skład zespołu:

mgr Wiesława Rosińska– oligofrenopedagog, specjalista w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

mgr Jolanta Tabara– pedagog szkolny, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda.

mgr Sylwia Kowalczyk – psycholog, koordynator w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

ZAKRES KONSULTACJI UDZIELANYCH W SPK

 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), zaburzenia mowy i komunikacji
 • pozyskiwanie środków finansowych na eliminowanie barier komunikacyjnych
 • rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sposoby wsparcia terapii logopedycznej
 • wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w środowisku domowym
 • porada w zakresie konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci
  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym/autyzmem
 • doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • porada w zakresie doboru odpowiedniej szkoły/placówki dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem przy zmianie etapu edukacyjnego
 • porada w zakresie poszukiwania ośrodków diagnostycznych oraz terapeutycznych wspomagających proces edukacji i/lub terapii dzieci
 • problemy wieku dojrzewania;
 • rozwój płciowy oraz seksualność dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem; próby rozwiązywania problemów w obszarze rozwoju płciowego i seksualnego;
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu o metody behawioralne
 • porada w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w tego typu instytucjach i organizacjach;
 • wsparcie psychologiczno –pedagogiczne dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież z nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem
 • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • porada w zakresie spraw formalnych związanych z umieszczeniem osoby niepełnosprawnej intelektualnie w domu pomocy społecznej
 • aspekty prawne związane z opieką i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży w oparciu o metody behawioralne
 • wsparcie psychologiczne dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież
  z nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem
 • porada w zakresie przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 46/8622404

lub mailem erminow.spk@gmail.com z podaniem problematyki.

 

Dyżury :

Poniedziałek - p. Wiesława Rosińska 10.35-11.30

Środa - p. Jolanta Tabara 13.25 – 14.20

 

63529 odwiedzin