starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Sensoplastyka®

A A A

 

Sensoplastyka® to metoda wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną z elementami coachingu.

Sensoplastyka® to polisensoryczna, multikolorowa, wielozapachowa przestrzeń możliwości. Mnogość faktur, kolorów, materiałów to domena tych zajęć. Specjalnie przygotowana i zabezpieczona sala pozwala na wybuch kreatywności dzieci. Nie przejmujemy się tym, że możemy się wybrudzić, nie zakłócamy przy tym naturalnego procesu aktywności twórczej dzieci.

Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takie o które kompletnie nie musimy się martwić. Nie używamy fartuchów ochronnych. Pracujemy  tylko i wyłącznie na bezpiecznych produktach spożywczych do tworzenia mas i farb plastycznych. Naszym celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów: węchu, smaku, wzroku, dotyku  i słuchu, tak aby każdy mógł sam, na własnej skórze poczuć ich oddziaływanie. Zapewniamy swobodę ruchu, pracujemy na  podłodze, nie przy stolikach.

 

Sensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

  • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
  • dbamy o usprawnienie ruchowe
  • wspieramy rozwój zmysłów,
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
  • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

 

 

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w  zajęciach Sensoplastyka®:

·         uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
·         wspieranie samodzielności,
·         czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
·         doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
·         wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
·         wychodzenie ze schematów,
·         elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
·         poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
·         współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
·         pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
·         wzmacnianie wiary we własne możliwości.

 

Zajęcia prowadzone są pod okiem wykwalifikowanych trenerek Sensoplastyki®: Małgorzaty Tarczyk i Kamili Wójtowicz.

 

 

Najlepszym podsumowaniem metody Sensoplastyki ® jest zdanie: „Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko” (i brudny dorosły też!)

 

 

81825 odwiedzin