starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Biblioteka szkolna w programie

A A A

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie pozyskał dofinansowanie w kwocie 3100zł na wzbogacenie zbiorów biblioteki szkolnej, przeznaczonych dla uczniów klas gimnazjalnych.

W ubiegłym roku szkolnym odbyły się konsultacje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, w celu ustalenia listy zakupów – tytuły książek, liczba egzemplarzy.

Zgodnie z wymogami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na liście znalazły się nowości wydawnicze – książki niebędące podręcznikami – wydane zarówno w formie tradycyjnej, jak i w postaci audiobooków.

Ze względu na specyfikę szkoły naszym priorytetem było uwzględnienie w planowanych zakupach potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Przeważają książki ilustrowane, łatwe w czytaniu, bliskie zainteresowaniom uczniów.

Książki zostały zakupione już w wakacje i od początku bieżącego roku szkolnego są udostępniane w bibliotece.

Biblioteka prowadzi działania z zakresu promocji czytelnictwa, związane z wykorzystaniem wzbogaconego szkolnego księgozbioru:

  • akcje, konkursy szkolne, wydarzenia promujące czytelnictwo
  • wystawa nowości książkowych
  • koordynacja projektów edukacyjnych realizowanych w klasach
  • spotkanie z rodzicami o tematyce wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

Szczegóły tych działań można znaleźć w zakładce PROMOCJA CZYTELNICTWA, relacje są zamieszczane na stronie internetowej w dziale AKTUALNOŚCI.

81825 odwiedzin