starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Koło teatralne

A A A

 

 

 

zobacz: Galeria Koło teatralne
Dla uczniów zainteresowanych teatrem organizujemy Koła Teatralne.  Spotkania odbywają się co tydzień w czwartki.

Zajęcia dostosowane są do możliwości uczestników. Tworzymy autorskie scenariusze spektakli teatralnych, aby każde dziecko mogło zaprezentować swoje unikalne umiejętności i talenty.

Wystawiamy nasze przedstawienia przed publicznością szkolną, a także bierzemy udział w festiwalach teatralnych, dzięki czemu dzieci maja okazję zabłysnąć na prawdziwej scenie i spotkać znanych artystów.

Od lat występujemy na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji OSPAR w Warszawie, a także na Festiwalu Twórczości Artystycznej FeTA w Lesznie. Braliśmy również udział w Festiwalu Teatralno-Muzycznym „Dajemy radość” w Błoniu. Nasz zespół otrzymuje wyróżnienia i nagrody, zarówno grupowe, jak i indywidualne.

Udział w zajęciach, oprócz rozwijania kreatywności, uzdolnień i zainteresowań, przynosi dzieciom wiele innych korzyści. Koło Teatralne pomaga naszym uczniom pokonać nieśmiałość, nabrać wiary we własne możliwości, umacniać poczucie własnej wartości i budować pozytywne relacje z rówieśnikami. Podczas pracy nad tekstem współpracujemy z logopedą, aby pomóc dzieciom kształtować umiejętność poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.

Na zajęciach koła staramy się tworzyć przyjazną, twórczą atmosferę pracy zespołowej. Dbamy o wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę o teatrze, ale też o ich rozwój osobisty, zdobywanie umiejętności interpersonalnych i kształtowanie pozytywnych cech, takich jak tolerancja, życzliwość, odpowiedzialność, szacunek dla pracy innych.

Naszym podstawowym założeniem jest stworzenie każdemu dziecku możliwości osiągnięcia sukcesu.

Dla chętnych istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do teatru.

 

 

 

83151 odwiedzin