starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Klub 8

A A A

 


Klub Ośmiu przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie działa od września 2004 roku. Liczy 16 stałych wolontariuszy.
Członkami Klubu są wolontariusze w wieku 8-24 lata, będący uczniami naszej szkoły, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią,
o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy.
Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych, bezinteresownej pomocy
i wsparciu dla nich w trudnych chwilach. W Klubie obwiązuje Regulamin Klubów Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu, a przede wszystkim zasady: zasada osobistej pracy
i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada etyczna "wstyd za zło".
Działania Klubu Ośmiu oparte są o roczny plan pracy Klubów Ośmiu, ustalony przez Ogólnopolską Kapitułę Klubów Ośmiu, wzbogacone o inicjatywy naszego Klubu. Nasi wolontariusze co dzień pracują na rzecz osób niepełnosprawnych – głównie koleżanek i kolegów ze szkoły, a także osób starszych, chorych i innych ludzi znajdujących się w potrzebie.Działalność w wolontariacie wzbogaca osobowość młodych ludzi i prawidłowo kształtuje charakter. Uczy odpowiedzialnego podejmowania zadań oraz godzenia ich z obowiązkami domowymi
i szkolnymi, a co za tym idzie – dobrej organizacji czasu i punktualności. Rozwija wrażliwość, pomagającą dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych i chorych. Ponadto zwiększa empatię, ćwiczy cierpliwość i pokazuje wartość dyskrecji. Wolontariusze uczą się współdziałania w grupie, co wyklucza niezdrową rywalizację. Wolontariat rozwija kreatywność
i zaradność, uczy szybko znajdować najlepsze rozwiązanie. Pomaga tez rozwijać się intelektualnie, gdyż wiedza taka jest niezbędna do organizowania czasu podopiecznym w sposób atrakcyjny
i pożyteczny.Od 2007 roku przy współpracy z klubami wolontariackimi działającymi w trzech zaprzyjaźnionych sochaczewskich szkołach i Przedszkolem Integracyjnym nr 4 w Sochaczewie oraz przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Sochaczewie organizujemy Powiatową Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”, promującego młodych społeczników.
Tytuł konkursu, podobnie jak nazwa szkolnych klubów wolontariatu, nawiązuje do znanego westernu ,,Siedmiu wspaniałych”, w którym siedmiu zwyczajnych facetów wypowiada walkę dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i ostatecznie wygrywa nierówna walkę. Konkurs jest zachętą dla młodych, by
w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi we własnym środowisku szkolnym, koleżeńskim i rodzinnym.
Celem Powiatowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” jest coroczne wyłonienie ośmiu wyróżniających się wolontariuszy (Ośmiu Wspaniałych) spośród kandydatów zgłaszanych przez szkoły i instytucje działające na terenie powiatu sochaczewskiego.
Jeden z ośmiu wybranych wolontariuszy reprezentuje powiat W drugim etapie Konkursu - na szczeblu ogólnopolskim, którego jest Fundacja ,,Świat na Tak”.

Nasze  sukcesy !

I edycja -

2006/2007 

II edycja

2007/ 2008

III edycjaPiotr Wróblewski otrzymał tytuł laureata konkursu

2008/2009 

IV edycja-

2009/2010

V edycja- Agata Liberadzka, Weronika Jaskółka otrzymały nagrodę w kategorii „Ósemki”

2010/2011”  

VI edycja -  Marzena Chłystek, Renata Leszczyńska zostały laureatkami konkursu

2011/2012 

VII edycja- Marcin Putzan – otrzymał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków 

]2012/2013„ Ośmiu Wspaniałych” w Rzeszowie.

VIII edycja – Paulina Brodowicz – otrzymała wyróżnienie w kategorii „Ósemki”

2013/2014

IX edycja- Agata Liberadzka, Weronika Jaskółka otrzymały wyróżnienie specjalne w 

2014/2015   kategorii „Ósemki”

X edycja – Weronika Grajber została laureatką Konkursu „Ośmiu Wspaniałych.”

2015/2016  Edyta Wlazińska – otrzymała dyplom za udział w konkursie . 

Opiekunowie Klubu Ośmiu:
Adela Więckowska
Monika Laska
Hanna Milcarz 
Monika Fryt - Gorzak

 

81825 odwiedzin