starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Klub 8

A A A

 


Klub Ośmiu przy Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie działa od września 2004 roku. Liczy 16 stałych wolontariuszy.
Członkami Klubu są wolontariusze w wieku 8-24 lata, będący uczniami naszej szkoły, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrzesza on osoby otwarte, z pozytywną energią,
o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy.
Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych, bezinteresownej pomocy
i wsparciu dla nich w trudnych chwilach. W Klubie obwiązuje Regulamin Klubów Ośmiu - Młodzieżowego Wolontariatu, a przede wszystkim zasady: zasada osobistej pracy
i zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy oraz zasada etyczna "wstyd za zło".
Działania Klubu Ośmiu oparte są o roczny plan pracy Klubów Ośmiu, ustalony przez Ogólnopolską Kapitułę Klubów Ośmiu, wzbogacone o inicjatywy naszego Klubu. Nasi wolontariusze co dzień pracują na rzecz osób niepełnosprawnych – głównie koleżanek i kolegów ze szkoły, a także osób starszych, chorych i innych ludzi znajdujących się w potrzebie.Działalność w wolontariacie wzbogaca osobowość młodych ludzi i prawidłowo kształtuje charakter. Uczy odpowiedzialnego podejmowania zadań oraz godzenia ich z obowiązkami domowymi
i szkolnymi, a co za tym idzie – dobrej organizacji czasu i punktualności. Rozwija wrażliwość, pomagającą dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych i chorych. Ponadto zwiększa empatię, ćwiczy cierpliwość i pokazuje wartość dyskrecji. Wolontariusze uczą się współdziałania w grupie, co wyklucza niezdrową rywalizację. Wolontariat rozwija kreatywność
i zaradność, uczy szybko znajdować najlepsze rozwiązanie. Pomaga tez rozwijać się intelektualnie, gdyż wiedza taka jest niezbędna do organizowania czasu podopiecznym w sposób atrakcyjny
i pożyteczny.Od 2007 roku przy współpracy z klubami wolontariackimi działającymi w trzech zaprzyjaźnionych sochaczewskich szkołach i Przedszkolem Integracyjnym nr 4 w Sochaczewie oraz przy wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Sochaczewie organizujemy Powiatową Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych”, promującego młodych społeczników.
Tytuł konkursu, podobnie jak nazwa szkolnych klubów wolontariatu, nawiązuje do znanego westernu ,,Siedmiu wspaniałych”, w którym siedmiu zwyczajnych facetów wypowiada walkę dyktatowi zła w małym meksykańskim miasteczku
i ostatecznie wygrywa nierówna walkę. Konkurs jest zachętą dla młodych, by
w podobny sposób przeciwstawiali się uzależnieniom, przemocy i egoizmowi we własnym środowisku szkolnym, koleżeńskim i rodzinnym.
Celem Powiatowej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych” jest coroczne wyłonienie ośmiu wyróżniających się wolontariuszy (Ośmiu Wspaniałych) spośród kandydatów zgłaszanych przez szkoły i instytucje działające na terenie powiatu sochaczewskiego.
Jeden z ośmiu wybranych wolontariuszy reprezentuje powiat W drugim etapie Konkursu - na szczeblu ogólnopolskim, którego jest Fundacja ,,Świat na Tak”.

Nasze  sukcesy !

I edycja -

2006/2007 

II edycja

2007/ 2008

III edycjaPiotr Wróblewski otrzymał tytuł laureata konkursu

2008/2009 

IV edycja-

2009/2010

V edycja- Agata Liberadzka, Weronika Jaskółka otrzymały nagrodę w kategorii „Ósemki”

2010/2011”  

VI edycja -  Marzena Chłystek, Renata Leszczyńska zostały laureatkami konkursu

2011/2012 

VII edycja- Marcin Putzan – otrzymał tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków 

]2012/2013„ Ośmiu Wspaniałych” w Rzeszowie.

VIII edycja – Paulina Brodowicz – otrzymała wyróżnienie w kategorii „Ósemki”

2013/2014

IX edycja- Agata Liberadzka, Weronika Jaskółka otrzymały wyróżnienie specjalne w 

2014/2015   kategorii „Ósemki”

X edycja – Weronika Grajber została laureatką Konkursu „Ośmiu Wspaniałych.”

2015/2016  Edyta Wlazińska – otrzymała dyplom za udział w konkursie . 

Opiekunowie Klubu Ośmiu:
Adela Więckowska
Monika Laska
Hanna Milcarz 
Monika Fryt - Gorzak

 

63529 odwiedzin