starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Wczesne wspomaganie rozwoju

A A A

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 0 do 7 lat ( dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej) i oddział zerowy.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
dziecka pozwala na:

  • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka;
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka
  • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych;
  • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ;
  • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.
74836 odwiedzin