starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Wczesne wspomaganie rozwoju

A A A

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 0 do 7 lat ( dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej) i oddział zerowy.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju
dziecka pozwala na:

  • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka;
  • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka
  • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych;
  • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu ;
  • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.
63529 odwiedzin