starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Terapia logopedyczna

A A A

"Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka
i trzeba o nią dbać"

ojciec polskiej logopedii Leon Kaczmarek

W ramach terapii logopedycznej prowadzone są zajęcia z uczniami mającymi trudności w porozumiewaniu się, wynikające z różnorodnych wad wymowy. Ćwiczenia logopedyczne mają na celu poprawę wyrazistości artykulacyjnej, rozwijanie zasobu słów i pojęć w mowie czynnej i biernej, ułatwianie komunikacji z otoczeniem w formie werbalnej w dostępnym dla ucznia zakresie.
Na zajęciach specjalista diagnozuje logopedyczne problemy ucznia, bada jego wymowę,  sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, słuch fizyczny i fonematyczny.
Następnie w ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, logarytmiczne, głosowe, słuchowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową oraz te, które usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Terapia logopedyczna ma w naszej placówce szczególny charakter i ważne miejsce z uwagi na potrzeby uczniów.

Główne jej cele to:

  • kształtowanie starannej wymowy
  • usuwanie wad i zaburzenia mowy
  • usprawnianie porozumiewania się językowego
  • korekcja wad wymowy
  • dbałość o kulturę żywego słowa potocznego.
74836 odwiedzin