starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Komputerowe wspomaganie rozwoju

A A A

W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacji wspomaganej komputerem.
Zajęcia te pełnią rolę kompensacyjną, korekcyjną oraz usprawniającą.

Programy komputerowe, na których pracują nasi uczniowie, ćwiczą koordynację wzrokowo – ruchową, pozwalają zastąpić zbyt skomplikowane zjawiska oraz układy reprezentacjami uproszczonymi, rozwijają umiejętność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, wyobraźnię oraz inne funkcje percepcyjne.


Komputer w edukacji dzieci niepełnosprawnych umożliwia:

rozwijanie zdolności i usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych - uczniowie uczą się pisać, rysować na komputerze, dzięki czemu opanowują umiejętność obsługi klawiatury i „ klikania” myszą

rozwijanie umiejętności słuchowych i wzrokowych – uczniowie korygują wady mowy, pokonują trudności w zakresie czytania i pisania, a specjalny program logopedyczny wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i słuchawki pobudza dziecko do mówienia

rozwijanie umiejętności intelektualnych – uczniowie usprawniają naukę czytania odwzorowując litery, sylaby, wyrazy i zdania. Poszerzają wiedzę szukając różnych, ciekawych informacji w Internecie

wspomaganie rozwoju osobowościowego – uczniowie rozwijają właściwe postawy i podejmują działania zachęcające do nauki i zdobywania wiedzy.

Rewalidacja indywidualna wspomagana komputerem dzięki różnorodności multimedialnych programów jest bardziej atrakcyjna, a zwykła, codzienna nauka jest dla naszych uczniów oczekiwaną przyjemnością.

74836 odwiedzin