starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

AAC - Alternatywne Metody Komunikacji

A A A

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (alternative and augmentative communication – AAC), to formy pomocy osobom niemówiącym.
W naszej szkole, w terapii uczniów niemówiących i autystycznych rozwijamy i wspomagamy rozwój mowy. Najczęściej wykorzystujemy piktogramy i gesty.
Piktogramy to białe znaki, symbole umieszczone na czarnym tle.


Wprowadzanie i utrwalanie piktogramów może odbywać się przez następujące ćwiczenia:

  • dopasowywanie, np. łączenie piktogramu z konkretem, ze zdjęciem, z obrazkiem,
  • łączenie dwóch takich samych piktogramów,
  • łączenie dwóch takich samych piktogramów, ale o różnych rozmiarach,
  • wybieranie spośród dwóch, trzech lub więcej nazwanego przez nauczyciela piktogramu,
  • ćwiczenie rozumienia znaczeń przez tworzenie prostych dobieranek kojarzeniowych np. drzwi-klucz, ręcznik-mydło, segregowanie według kategorii i funkcji,
  • prowadzenie rozmowy z dzieckiem na określony temat i wybieranie symbolu znaku spośród wielu piktogramów.

Ucząc komunikowania się za pomocą piktogramów możemy wykorzystywać różne techniki np. plany dnia, tablice wyborów i tablice tematyczne, planowanie czynności, oznaczanie przedmiotów piktogramami, zeszyty szkolne, kronika klasy i wiele innych.

74836 odwiedzin