starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Rekrutacja

A A A

ZAPRASZAMY!!!

 

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROKZapisy dzieci do naszej placówki


Zespół Szkół w Erminowie przyjmuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu sochaczewskiego (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym).
W skład ZS w Erminowie wchodzą:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Oddział przedszkolny
  • Szkoła Podstawowa
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty
1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów)
2. Szkoła Podstawowa - orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), karta zdrowia
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), świadectwo ukończenia gimnazjum, karta zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły

83151 odwiedzin