starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Rekrutacja

A A A

ZAPRASZAMY!!!

 

REKRUTACJA TRWA CAŁY ROKZapisy dzieci do naszej placówki


Zespół Szkół w Erminowie przyjmuje uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z powiatu sochaczewskiego (nie ma rejonizacji w szkolnictwie specjalnym).
W skład ZS w Erminowie wchodzą:

  • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
  • Oddział przedszkolny
  • Szkoła Podstawowa
  • Gimnazjum
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Zapisu ucznia dokonuje się bezpośrednio w placówce, po uprzedniej rozmowie z dyrektorem szkoły.

Wymagane dokumenty
1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów)
2. Szkoła Podstawowa - orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), karta zdrowia
3. Gimnazjum - orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, karta zdrowia
4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy – orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, podanie rodziców (prawnych opiekunów), świadectwo ukończenia gimnazjum, karta zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Szkoły

63529 odwiedzin