starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

LAPTOPY DLA SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 Samorząd Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

O nas

A A A

 

Uczęszcza do nas 109 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
W skład naszego Zespołu Szkół wchodzi:

 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • oddział przedszkolny
 • szkoła podstawowa
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • klasy dla dzieci z autyzmem
 • oddział rewalidacyjny
 • szkoła przysposabiająca do pracy

 

 

 

Nasza placówka jest świetnie wyposażona w pomoce naukowe pozyskane z funduszu europejskiego, m.in. posiadamy:

 • Salę Doświadczeń Światła do polisensorycznej stymulacji wykorzystywanej w terapii dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Salę Rehabilitacyjną
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 • Pracownię komputerową


W roku szkolnym 2010/2011 szkoła poszerzyła ofertę o kompleksowe działania z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w wieku od 2 do 7 lat (dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej), a od roku 2011/2012 o oddział przedszkolny.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka pozwoli na:

 • Lepsze wykorzystanie możliwości rozwojowych dziecka.
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej dziecka.
 • Uzyskanie pełnej dojrzałości do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Zapobieganie trudnościom w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu i szkole.
 • Uzyskanie przez dziecko umiejętności, których nie nabyłoby bez pomocy.

Szkoła podstawa jest ośmioklasowa. Uczęszczają do niej dzieci z autyzmem i różną niepełnosprawnością. W naszej szkole działa również oddział rewalidacyjny. Uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością.

W 2004 r. powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Uczą się w niej osoby niepełnosprawne intelektualne w stopniu umiarkowanym z terenu całego powiatu.

W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych odbywają się zajęcia sportowe i wokalno-muzyczne. Działa również kółko teatralne, plastyczne, taneczne, redakcyjne, wolontariat. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Przy zespole działa również sprawnie Samorząd Uczniowski, który organizuje wiele imprez min. Dzień Dziecka, dyskoteki z poczęstunkiem, ogniska, konkursy.

W zespole zatrudnionych jest 80 osób: są to pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi. Dyrektorem jest p. Renata Karaś, wicedyrektorem p. Ewelina Kopeć.

Kadra pedagogiczna składa się z 51 osób, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu oligofrenopedagogiki. Wielu nauczycieli ma ukończone studia podyplomowe lub są w trakcie ich realizacji.
Nauczyciele naszej szkoły pracują według programów zaleconym przez MEN, jak również samodzielnie opracowanych, dostosowanych do umiejętności i możliwości uczniów.


 

63529 odwiedzin