starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Wczesne wspomaganie rozwoju

A A A

Od września 2010 roku w naszej placówce prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Zajęcia przeznaczone są dla małych dzieci, które nie są jeszcze objęte obowiązkiem szkolnym i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez poradnie psychologiczno- pedagogiczną.
Celem wczesnego wspomagania jest otoczenie wszechstronną opieką terapeutyczną dziecka i jego rodziców.


 W zależności od potrzeb dziecka prowadzone są:

  • zajęcia logopedyczne,
  • rehabilitacyjne,
  • zajęcia z elementami integracji sensorycznej
  • usprawniające motorykę małą i dużą,
  • stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno- społeczny.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, wskazówki i porady dotyczące pracy oraz postępowania z dzieckiem w domu udzielane są także rodzicom.
W tej chwili zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju objętych jest 7 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dla każdego dziecka opracowywany i realizowany jest Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych
wczesnym wspomaganiem rozwoju do kontaktu z naszą szkołą!
81825 odwiedzin