starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Patron

A A A


Jan Twardowski (1915-2006) był księdzem katolickim, poetą i katechetą, który pracował także
w szkole specjalnej i darzył dzieci niepełnosprawne szczególnym sentymentem. Jego twórczość jest pełna życzliwości i zrozumienia dla człowieka i przyrody, z pokorą porusza, m.in. tematy religii, wiary, nadziei, uczuć, codziennego życia.

Dnia 28 maja 2015 roku odbyła się w naszym Zespole Szkół uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz ceremonia poświęcenia sztandaru tych szkół. Szkoły przyjęły za swojego patrona księdza Jana Twardowskiego.

Cała społeczność szkolna uczestniczyła w tym niezwykle ważnym wydarzeniu. Byli z nami również nasi przyjaciele, członkowie władz samorządowych i sponsorzy, a także emerytowani nauczyciele. Uroczystą mszę świętą celebrował ksiądz dziekan Stanisław Łubian wraz z księdzem dziekanem Józefem Staszewskim. Podczas mszy odbyło się poświęcenie i uroczyste przekazanie uczniom sztandaru, który ślubowali czcić, szanować, nosić wysoko i nigdy nie splamić jego honoru.

Uroczystość była piękna i podniosła. Przed szkołą ustawiono przystrojony kwiatami ołtarz.  Uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowali oprawę liturgiczną mszy świętej – procesję z darami, czytania i psalmy, a także pieśni w wykonaniu chóru nauczycielskiego. Radna Bożena Samson odczytała uchwałę Rady Powiatu w imieniu przewodniczącego Rady Andrzeja Kierzkowskiego. Poczet sztandarowy uczniów zaprezentował zgromadzonym nowy sztandar z wizerunkiem księdza Twardowskiego oraz godłem Polski i napisem „Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka”. Najważniejsi goście i sponsorzy zostali uhonorowani poprzez wbicie pamiątkowych gwoździ do sztandaru, otrzymali również medale. Uczniowie przedstawili program artystyczny, poświęcony patronowi – księdzu Janowi Twardowskiemu. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. Można było również wpisać się do kroniki szkolnej, dzięki czemu mamy teraz wspaniałą pamiątkę tego historycznego dnia.

Wszyscy odczuwamy dumę i radość z posiadania patrona i sztandaru. Odbieramy udział w tej wielkiej uroczystości jako honor i zaszczyt. Pragniemy zawsze być godni ideałów, jakie przyjęliśmy tego dnia jako własne. Cieszymy się, że będzie nam w tym patronował właśnie ksiądz Twardowski, który z niezmiennym humorem, pogodą i wyrozumiałością głosił miłość do Boga, człowieka i wszystkiego, co żyje.

 

Zakończyliśmy III etap realizacji projektu „Nadanie imienia szkole podstawowej i gimnazjum”.

Komisja zliczyła głosy oddane przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły na poszczególnych kandydatów.
Wyniki wskazały osobę księdza Jana Twardowskiego jako przyszłego patrona Szkoły podstawowej, jak i Gimnazjum w Erminowie.
Podczas Integracyjnego Festynu Rodzinnego, który odbył się 21 czerwca 2012, ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Poezja ks. Jana Twardowskiego w obrazach”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem - na konkurs wpłynęło aż 250 prac. Nagrody wręczali m.in. starosta sochaczewski Tadeusz Koryś  i członek Zarządu Powiatu Przemysław Gaik.


KANDYDACI NA PATRONA

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa realizują procedurę wyboru patrona szkoły. Bieżący etap to prezentacja kandydatów na patrona, wybranych przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
83151 odwiedzin