starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

A A A

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Celem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych przez profesjonalistów na co dzień pracujących w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie.

Pomoc udzielana jest: nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, rodzicom i opiekunom, kuratorom sądowym oraz pracownikom instytucji pomocowych.

Konsultacje są bezpłatne.

Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

W Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym działającym na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, gm. Rybno oferowana pomoc adresowana jest do osób doświadczających różnorakich trudności w opiece, wychowaniu, edukacji czy planowaniu terapii dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju, jak również dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim i/lub z autyzmem, a także  w załatwianiu  spraw formalnych na ich rzecz.

 

Skład zespołu:

mgr Wiesława Rosińska– oligofrenopedagog, specjalista w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)

mgr Jolanta Tabara– pedagog szkolny, oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda.

mgr Sylwia Kowalczyk – psycholog, koordynator w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

ZAKRES KONSULTACJI UDZIELANYCH W SPK

 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC), zaburzenia mowy i komunikacji
 • pozyskiwanie środków finansowych na eliminowanie barier komunikacyjnych
 • rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej, sposoby wsparcia terapii logopedycznej
 • wspomaganie rozwoju procesów integracji sensorycznej w środowisku domowym
 • porada w zakresie konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci
  i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym/autyzmem
 • doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • porada w zakresie doboru odpowiedniej szkoły/placówki dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem przy zmianie etapu edukacyjnego
 • porada w zakresie poszukiwania ośrodków diagnostycznych oraz terapeutycznych wspomagających proces edukacji i/lub terapii dzieci
 • problemy wieku dojrzewania;
 • rozwój płciowy oraz seksualność dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem; próby rozwiązywania problemów w obszarze rozwoju płciowego i seksualnego;
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami uczniów w oparciu o metody behawioralne
 • porada w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w tego typu instytucjach i organizacjach;
 • wsparcie psychologiczno –pedagogiczne dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież z nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem
 • edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • porada w zakresie spraw formalnych związanych z umieszczeniem osoby niepełnosprawnej intelektualnie w domu pomocy społecznej
 • aspekty prawne związane z opieką i wychowaniem dziecka z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży w oparciu o metody behawioralne
 • wsparcie psychologiczne dla osób pracujących i/lub wychowujących dzieci i młodzież
  z nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem
 • porada w zakresie przeprowadzenia procedury ubezwłasnowolnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 46/8622404

lub mailem erminow.spk@gmail.com z podaniem problematyki.

 

Dyżury :

Poniedziałek - p. Wiesława Rosińska 10.35-11.30

Środa - p. Jolanta Tabara 13.25 – 14.20

 

83151 odwiedzin