starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

KALENDARIUM

A A A

 


zobacz:Galeria Kalendarium

KALENDARIUM

1961 - w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano grupę dzieci, w stosunku do których obniżono wymagania programowe, aby w ten sposób umożliwić im ukończenie szkoły

1962 - w Szkole Podstawowej nr 1 zorganizowano pierwszą klasę specjalną, do której uczęszczały dzieci także spoza tej szkoły

1963 - w Szkole Podstawowej nr 1 utworzono już 3 klasy specjalne: I, II, III

1966 - klasy specjalne zostały przeniesione do oddzielnego budynku przy ul. Towarowej

1967.01.01 - placówka uzyskała samodzielność jako Szkoła Podstawowa 
nr 5

1967.05 – pożar budynku i powrót Szkoły Specjalnej do starej siedziby

1968 - Szkoła Specjalna otrzymała budynek przy ul. Warszawskiej

1971 – utworzono obok szkoły podstawowej również Szkołę Zawodową Specjalną o kierunkach – budowlanym dla chłopców i gospodarstwa domowego dla dziewcząt;

1977 - zły stan techniczny budynku przy ul. Warszawskiej wymusza kolejne przenosiny placówki do budynku Szkoły Podstawowej nr 1, co niesie za sobą konieczność likwidacji Szkoły Zawodowej Specjalnej; szkołę tę ukończyły zaledwie trzy roczniki młodzieży

1979 – szkoła specjalna zajmuje nową własną siedzibę przy ul. Ziemowita, tworząc Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z internatem

1997 - obchody 35-lecia szkolnictwa specjalnego w Sochaczewie i 30-lecia istnienia Szkoły Specjalnej

1997 – likwidacja internatu

1999 – przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: szkoła podstawowa, gimnazjum, oddział rewalidacyjno-wychowawczy

2004 – utworzenie przy zespole Szkoły Przysposabiającej do Pracy; zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół

2010 - otwarcie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, przeniesienie siedziby szkoły z Sochaczewa

2010 - poszerzenie oferty szkoły o Wczesne Wspomaganie Rozwoju


2011 – powstanie oddziału przedszkolnego

2015.05.28 – nadanie imienia 
Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Szkole Przysposabiającej do Pracy oraz ceremonia poświęcenia sztandaru tych szkół. Szkoły przyjęły za swojego patrona księdza Jana Twardowskiego

 

 

 

83151 odwiedzin