starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

AKTUALNOŚCI SZKOŁA OFERTA TERAPEUTYCZNA PEDAGOG I PSYCHOLOG SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI LAPTOPY DLA SZKOŁY 50 - Lecie Szkoły Przekaż 1% podatku Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła Dokumenty szkolne Samorząd Rekrutacja Kontakt NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DLA RODZICÓW Wersja kontrastowa

Dziękujemy za Motoserce!

31-05-2017 17:37

A A A

 

 

 

W niedzielę 28 maja na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej pojawiło się wielu ludzi dobrej woli, którzy przyłączyli się do wspólnej zabawy na pikniku charytatywnym MOTOSERCE i zechcieli udzielić wsparcia dla inicjatywy rodziców naszych uczniów, którzy starają się o wyrównanie szans dla swoich niepełnosprawnych dzieci i zapewnienie im warunków do rozwoju ruchowego, społecznego i emocjonalnego. Pragniemy im wszystkim gorąco podziękować!

Marzeniem rodziców jest stworzenie przy szkole w Erminowie zielonego, bezpiecznego miejsca, gdzie dzieci mogłyby realizować potrzebę aktywności fizycznej, bawić się w gry sportowe, biegać, wypoczywać, brać udział w różnorodnych zajęciach na świeżym powietrzu. Dążąc do tego celu rodzice pozyskali środki finansowe z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na zbudowanie altany, która ma być jednym z elementów tak bardzo potrzebnej niepełnosprawnym dzieciom przestrzeni dla integracji, edukacji i rozwoju. Stworzyli również we współpracy z nauczycielami projekt ogrodu sensorycznego, czyli takiego zagospodarowania zieleni, które pozwoliłoby na stymulację polisensoryczną oraz realizację celów terapeutycznych i rewalidacyjnych podczas zajęć z dziećmi. Na ten projekt również starają się pozyskać fundusze.

MOTOSERCE jest wielkim krokiem w stronę urzeczywistnienia planów wykorzystania potencjału znajdującego się w lokalizacji szkoły, jak również tego silnego ducha i gotowości do wspólnej pracy dla dobra dzieci, które stanowią potencjał naszych rodziców i nauczycieli. Chcemy wyrazić ogromną wdzięczność Klubowi Motocyklowemu BORUTA z Sochaczewa za poparcie dla inicjatywy mającej na celu pomoc uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie. Dzięki MOTOSERCU powstała szansa nie tylko na pozyskanie środków finansowych do realizacji przedsięwzięć na rzecz dzieci, ale przede wszystkim szansa na pokazanie w środowisku lokalnym, jacy jesteśmy, jakie mamy potrzeby i ograniczenia, i jakie możliwości.

Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali datki do puszek naszej zbiórki. Dziękujemy darczyńcom, którzy ofiarowali przedmioty na licytację – UWAGA: AUKCJA BĘDZIE KONTYNUOWANA W INTERNECIE:

https://www.facebook.com/events/298889317223541/?fref=ts.

Dziękujemy tym, którzy pomogli naszym rodzicom w organizacji i zaopatrzeniu stoisk z atrakcjami piknikowymi, takimi jak kącik zabaw dla dzieci, symultana warcabowa, loteria fantowa, punkty gastronomiczne z grochówką, chlebem ze smalcem, z ciastami. Dziękujemy nauczycielom za ich wkład pracy, obecność na pikniku, pomoc w obsłudze stoisk i udzielanie konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. Dziękujemy uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie za wolontariacką pracę przy zbiórce charytatywnej, zarówno na Motoserce, jak i na wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, działającego przy szkole, a także wolontariuszom z ZSCKP i MOPS. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie całej imprezy. Dziękujemy rodzinom, które odwiedziły MOTOSERCE. Wszyscy byliśmy tam jak wielka rodzina, w koszulkach z logo szkoły i napisem „Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie”. Dziś łączy nas jeszcze więcej, niż przed MOTOSERCEM – uśmiechamy się wzajemnie do siebie z wdzięcznością za pomoc i wspólną pracę, uśmiechamy się z porozumieniem i satysfakcją płynącą z dobrze wykonanej roboty.

Wszyscy, na czele z dziećmi, mamy wielką nadzieję, że zaangażowanie tylu osób przyniesie nam wymarzony sukces.

Dziękujemy z całego serca za to, że nam pomogli:

AGAJOKA

Agent Ubezpieczeniowy Anna Robaki –Szczepanik

Agnieszka Oferczak-Ciura

Andrzej Ślaski- Drukarnia w Chrzczanach

Arleta Gaik

Artur Borkowski

Barbara Jachimowicz

Beata Sałacińska

Beata Szustkiewicz

Boryszew ERG

Christian Lange Atelier

Dragon Fighter Club Sochaczew

Dream Team Zumba Fitness Ewy Osińskiej

Firma BAKOMA

Firma Bracia Urbanek

Firma Colorador Sochaczew

Firma Mattel

Firma Zatorski

Fryzjer Cafe w Sochaczewie

Fundacja DKMS –Pokonajmy Nowotwory Krwi

Fundacja Wesoła Chata

Gospodarstwo Sadownicze „Tęczowy Ogród” Marcin Wasilewski

Iwona Adamiak

Iwona Nowak Dogoterapia

Izabela Goryniak

Janusz Piskorski -karetka do przewozu chorych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Straży Pożarnej w Sochaczewie

Kawiarenka Cafe Nutka

Klinika Piękna w Sochaczewie

L’ombelico del Mondo

Łukasz „Koza” Kozłowski

Mateusz Piskorowski

Mariusz i Anna Wódka

Maja Ryż - Manufaktura ceramiki artystyczno-użytkowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Niepokalanowie

Osrodek Szkoleniowy "Stachlewski"

Piekarnia u Krzysia z Boryszewa

Prestige Center. Kosmetologia i medycyna estetyczna w Sochaczewie

Przyjazny Gabinet Ezoteryki, wróżka Bogumiła Salwiczek

Radosław Tarczyk

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Płock

Salon Kosmetyczny Ewelina Gańko - Kasztelan

Siłownia Mario-Gym, Sochaczew, ul. Kochanowskiego 56

Siłownia tylko dla kobiet, Sochaczew, ul. Gawłowska

Siostry Kubiak – Jeździectwo Western, Stajnia Brzozowy Las, Stajnia Bluberry

Sochaczewski Klub Motorowy „Szarak”

Sochaczewski 37. dywizjon rakietowy obrony Powietrznej

Sochaczewskie Centrum Kultury

Sochaczewskie Centrum Sportów Walki

Stowarzyszenie Kajakarzy Sochaczewa

Studio Tańca Smile Crew z Sochaczewskiego Centrum Kultury

Szkoła Tańca Pasjonat

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Wiesław Jach

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

Zajazd Dukat: Home-CSK Dukat

Zespół HLA4transplant

Zespół MoherHead

Zuchy ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie pod opieka Pani harcmistrz Krystyny Stańkowskiej

 

Motoserce wspierali także:

Poseł do Parlamentu Europejskiego Julia Pitera, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Starosta Jolanta Gonta, Urząd Miejski w Sochaczewie, Burmistrz Piotr Osiecki, Urząd Gminy Brochów, Wójt Piotr Szymański, Urząd Gminy Sochaczew, Wójt Mirosław Orlinski, Urząd Gminy Iłów, Wójt Roman Kujawa, Urząd Gminy Młodzieszyn, Wójt Monika Pietrzyk, Urząd Gminy Nowa Sucha, Wójt Maciej Mońka, Urząd Gminy Rybno, Wójt Grzegorz Kropiak, Urząd Gminy Teresin, Wójt Marek Olechowski.

Patronatem medialnym imprezę objęli Radio Sochaczew, Echo Powiatu, e-Sochaczew.pl i Tygodnik Ziemia Sochaczewska.

W pracach projektowych Klub Motocyklowy Boruta MC wsparli Marcin Kidrock i 4 You - Agencja Reklamowa.

 

Zespół szkół Specjalnych w Erminowie

 

 

 

ZOBACZ GALERIE

84162 odwiedzin