starostwo powiatowe w sochaczewie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Aktualności 50 - Lecie Szkoły Historia Przekaż 1% podatku Nasza poprzednia strona internetowa O nas Street View Nowa szkoła w Erminowie Patron Rewalidacja Oddział przedszkolny Wczesne wspomaganie rozwoju Zajęcia pozalekcyjne Pracownie EFS Kąciki zabaw Radosna Szkoła #CODEWEEK 2019 Pedagog Psycholog SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY Dokumenty szkolne Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Samorząd Dzwonki Nasi przyjaciele Plan lekcji Oferta edukacyjna Rekrutacja Kontakt Komunikaty Biuletyn informacyjny NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA BIP Facebook AKTYWNA TABLICA DBI 2019

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie

z siedzibą: Erminów 1, 96-514 Rybno

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Renata Firlej

renata.firlej@onet.pl

(46) 862 24 04

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku prawnego i zadań statutowych szkoły

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych/ realizacja umowy której jak Pani/Pan stroną/ realizacja obowiązku prawnego/

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane:

- na czas trwania umowy

- do odwołania

Ma Pani/Pan prawo do:

1.                   dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

2.                   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

3.                   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

4.                   przenoszenia danych,

5.                   cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

6.                   wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

pobrane dobrowolnie

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu. 

 

 

 

 

28549 odwiedzin